rca-ieftin.ro

Wednesday, November 1, 2017

Pot recupera contravaloarea rovinietei pentru o perioada in care autovehiculul nu a circulat?

Conform NORMELOR METODOLOGICE din 1 octombrie 2010 pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, aprobate prin ORDINUL nr. 769 din 1 octombrie 2010, contravaloarea rovinietei se recupereaza numai in situatiile de mai jos:

Cick aici pentru a comanda rovinieta online!

Art. 6 (1)CNAIR - S.A. va returna contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzatoare perioadei de neutilizare, la solicitarea utilizatorului, in situatia radierii din circulatie a vehiculelor ca urmare a:
 a)dezmembrarii, casarii sau predarii vehiculului unei unitati specializate, in vederea dezmembrarii;
  • b)scoaterii definitive din Romania a vehiculului;
  • c)declararii furtului vehiculului.
(2)Solicitarea de returnare a contravalorii tarifului de utilizare, corespunzator perioadei de neutilizare, se depune la CNAIR - S.A., impreuna cu documente emise de organele abilitate, din care sa reiasa, dupa caz, data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data predarii vehiculului unei unitati specializate, in vederea dezmembrarii, data inregistrarii furtului, originalul sau copia legalizata a dovezii de radiere din circulatie a vehiculului, emisa de organele Politiei Rutiere.
(3)Suma ce se va returna va fi calculata proportional cu perioada de neutilizare a vehiculului, respectiv cu perioada cuprinsa intre data evenimentului rutier care a condus la distrugerea acestuia, data predarii la o unitate specializata in vederea dezmembrarii, data inregistrarii furtului, data radierii din circulatie in cazul scoaterii definitive din ania a vehiculului, dupa caz, si data expirarii valabilitatii tarifului de utilizare, mai putin comisioanele bancare si cele cuvenite distribuitorilor.
Art. 7
(1)In cazul in care pentru acelasi vehicul se achita tariful de utilizare de doua sau mai multe ori pentru perioade de valabilitate ce se suprapun pentru cel putin o zi, la solicitarea utilizatorului, CNAIR - S.A. va returna contravaloarea tarifului corespunzator perioadei de suprapunere.
Art. 7
(2)Solicitarea de returnare a contravalorii tarifului, corespunzator perioadei de suprapunere, se depune la CNAIR - S.A. impreuna cu o copie a cartii de identitate sau a certificatului de inmatriculare al vehiculului ce va purta inscrisul "conform cu originalul", semnatura si, dupa caz, stampila utilizatorului.
(3)Suma ce se va returna va fi calculata in functie de perioada de suprapunere a valabilitatii, mai putin comisioanele bancare si cele cuvenite distribuitorilor.
Art. 8
(1)Pentru cererile de restituire, CNAIR - S.A. are obligatia sa verifice incadrarea in situatiile prevazute la art. 6 si 7 si sa restituie utilizatorului suma la care are dreptul, in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii cererii.
(2)Pentru cererile de restituire prevazute la art. 6 si 7, CNAIR - S.A., in cazul in care constata ca utilizatorul nu are dreptul la restituirea sumelor solicitate, va comunica in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii cererii motivul pentru care aceasta a fost respinsa total sau partial, dupa caz.

0 comments:

Post a Comment