rca-ieftin.ro

Wednesday, November 1, 2017

In urma primirii unui proces verbal de constatare a contraventiei, am constatat faptul ca operatorul care a eliberat rovinieta a inscris eronat numarul de inmatriculare al vehiculului. Ce trebuie sa fac in vederea remedierii erorii?

In situaţia emiterii rovinietei pentru un număr de inmatriculare eronat, in cazul in care nu a fost solicitată şi efectuată corecţia numărului de inmatriculare in termen de 60 minute de la emitere,la punctul de distributie unde a fost emisa rovinieta, utilizatorul poate solicita CNAIR - S.A. corecţia numărului de inmatriculare in baza de date.

Cick aici pentru a comanda rovinieta online!

Solicitarea se transmite in original la CNAIR - S.A., conform formularului-tip care se regăseşte pe pagina www.cnadnr.ro sectiunea Roviniete Cerere schimbare numar inmatriculare eronat , impreună cu:

  • o copie a documentului copie client emis pentru numărul de inmatriculare eronat;
  • o copie a certificatului de inmatriculare sau a cărţii de identitate a vehiculului, din care să reiasă numărul de inmatriculare corect;
  • o copie a documentului de plată.
Pe baza documentelor mentionate anterior, CNAIR va efectua corecţia numărului de inmatriculare dacă este indeplinită una din următoarele condiţii:
  • numărul de identificare al vehiculului, înscris in documentul copie client, corespunde cu cel inscris in certificatul de inmatriculare sau in cartea de identitate a vehiculului, transmisă de utilizator;
  • in documentul eliberat de distribuitor, in cazul utilizatorilor romani, nu este inscris numărul de identificare al vehiculului, iar conform inregistrărilor din baza de date a Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule numărul de înmatriculare înscris in document, la data eliberării rovinietei, nu era alocat unui vehicul;
  • in documentul eliberat de distribuitor, in cazul utilizatorilor străini, numărul de inmatriculare inscris prezintă o eroare de maximum două caractere şi numărul de identificare al vehiculului nu este inscris;
  • rovinieta a fost emisă pentru numărul de inmatriculare al unui vehicul pentru care nu este obligatorie achitarea tarifului de utilizare. ;

0 comments:

Post a Comment