rca-ieftin.ro

Wednesday, December 12, 2012

NOUL COD RUTIER: VEZI TOATE MODIFICĂRILE DIN 2013

CODUL RUTIER 2013. Legea nr. 203/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 760, din 12 noiembrie 2012.

Codul Rutier va fi modificat incepand din ianuarie 2013. Printre modificarile care vor fi aduse la Codul Rutier se numara obligativitatea vizitei medicale la reinnoirea permisului auto si obligativitatea
obtinerii de permis pentru mopede, scutere sau ATV-uri.

De asemenea, biciclistii care circula pe langa pistele speciale vor fi amendati incepand cu data de 19 ianuarie 2013, data la care va intra in vigoare noul Cod Rutier. 

Codul Rutier 2013, principalele modificări

Printre modificarile aduse la Codul Rutier se numara obligativitatea detinerii de permis pentru mopede, scutere, ATV-uri, vehicule a caror viteza maxima nu depaseste 45 km/h, iar capacitatea cilindrica nu este mai mare de 50 de centimetri cubi.

Examenul pentru obtinerea permisului pentru scutere presupune doua probe: una teroretica, de evaluare a cunostintelor, si una practica, de verificare a comportamentului si aptitudinilor.

Totodata, conducatorii auto vor fi obligati ca la reinnoirea permisului, sa treaca printr-o vizita medicala.
Noile reglementari din Codul Rutier mai prevad ca biciclistii care circula pe langa pistele speciale sa fie amendati incepand cu data de 19 ianuarie 2013.

Lucian Dinita, seful Politiei Rutiere, spune ca a cerut o reevaluarea la nivel national a pistelor, in vederea regandirii executarii acestora.

"Daca autoritatile au pretentia ca biciclistii sa respecte reguli de circulatie, atunci si autoritatile trebuie sa le asigure conditii sigure pentru deplasare", a declarat Dinita pentru evz.ro.

Legea nr. 203/2012 pentru modificarea si completarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 760, din 12 noiembrie 2012.

O altă prevedere a noului cod rutier este ca, în cazul în care un drum este prevăzut cu pistă pentru biciclete, bicicliștii sunt obligați să se deplaseze pe această pistă și nu pe celelalte benzi de drum.

Codul Rutier 2013, textul INTEGRAL al legii

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6, punctele 6 si 21 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „6. autovehicul - orice vehicul echipat, prin constructie, cu un motor cu propulsie, in scopul deplasarii pe drum. Mopedele, troleibuzele si tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, tractoarele folosite exclusiv in exploatarile agricole si forestiere, precum si vehiculele destinate pentru efectuarea de servicii sau lucrari, denumite masini autopropulsate, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule;...............................................................................................
21. moped - vehicul, cu doua sau trei roti, a carui viteza maxima prin constructie este mai mare de 25 km/h, dar nu depaseste 45 km/h si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala continua maxima nu depaseste 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depaseste 350 kg, neincluzand masa bateriilor in cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul usor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la sectiunea 4 din Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;”.
2. La articolul 6, dupa punctul 32 se introduce un nou punct, punctul 321, cu urmatorul cuprins: „321. triciclu cu motor - autovehicul cu trei roti dispuse simetric, a carui viteza maxima prin constructie depaseste 45km/h, care este echipat cu un motor avand o cilindree de peste 50 cm3, in cazul unui motor cu ardere interna, sau cu un motor electric cu putere nominala continua ce depaseste 4 kW;”.
3. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
Art. 9. -
(1) Pentru a fi inmatriculate, inregistrate sau admise in circulatie, autovehiculele, remorcile si tramvaiele trebuie sa fie omologate in conditiile legii.”
4. La articolul 15, alineatul (2) se abroga.
5. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
Art. 20. -
(1) Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie, tractoare folosite exclusiv la exploatarile agricole si forestiere sau masini autopropulsate, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere corespunzator
(2) Permisele de conducere se elibereaza pentru urmatoarele categorii de vehicule: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv
(3) Descrierea categoriilor de vehicule prevazute la alin. (2), pentru care se elibereaza permise de conducere, este prevazuta in anexa nr. 1
(4) Varsta minima pentru obtinerea permisului de conducere este de:
a) 16 ani impliniti, pentru categoriile de vehicule AM, A1 si B1;
b) 18 ani impliniti, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E si Tr;
c) 20 de ani impliniti, daca persoana are o experienta de cel putin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani impliniti, pentru motocicletele din categoria A;
d) 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 si D1E, precum si pentru triciclurile cu motor din categoria A;
e) 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb si Tv.”
6. La articolul 23, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(9) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere consta in sustinerea unei probe teoretice de verificare a cunostintelor si a unei probe practice de verificare a aptitudinilor si comportamentului, corespunzator categoriei de permis solicitat. Proba practica pentru categoria AM consta numai in verificarea aptitudinilor in poligoane special amenajate. Conditiile de obtinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.”
7. Articolul 231 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 231. -
(1) Persoanele cu domiciliul sau resedinta in Romania ori care dovedesc ca se afla la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni pot solicita obtinerea permisului de conducere autoritatilor competente sa le examineze
(2) Dovada existentei uneia dintre situatiile prevazute la alin. (1) se face cu documentele prevazute de actele normative care reglementeaza domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau regimul strainilor in Romania, dupa caz.”
8. La articolul 24, alineatele (1), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
Art. 24. -
(1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta pe raza careia solicitantii isi au domiciliul ori resedinta sau, in cazul celor aflati la studii in Romania, de catre autoritatea competenta pe raza careia se afla institutia de invatamant................................................................................................
(4) In cazul cetatenilor straini si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene care isi stabilesc domiciliul ori resedinta in Romania sau, dupa caz, se afla la studii in Romania, examinarea la proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, intr-o limba de circulatie internationala
(5) Valabilitatea administrativa a permiselor de conducere, pe categorii de vehicule, este urmatoarea:
a) 5 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb si Tv;
b) 10 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, Bl si BE.”
9. La articolul 24, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (51)-(53), cu urmatorul cuprins: „(51) In cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permiselor de conducere ori al schimbarii numelui titularului, autoritatile competente elibereaza, dupa caz, un duplicat a carui valabilitate nu poate depasi valabilitatea administrativa a documentului inlocuit sau alt permis de conducere. (52) Eliberarea unui nou permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa se realizeaza la expirarea valabilitatii documentului, dupa efectuarea examinarii medicale prevazute la art. 22. (53) In cazurile prevazute la alin. (51) si (52), eliberarea permiselor de conducere respective se realizeaza fara sustinerea unui nou examen, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”
10. Dupa articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu urmatorul cuprins: „Art. 241. -
(1) Permisele de conducere se elibereaza dupa cum urmeaza:
a) pentru categoriile C1, C, D1 si D - conducatorilor auto care detin permis de conducere categoria B si care au promovat examenul corespunzator categoriei solicitate;
b) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE - conducatorilor auto care detin permis de conducere pentru categoriile B, C1, C, D1, respectiv D si care au promovat examenul corespunzator categoriei solicitate
(2) Permisele de conducere dau dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, dupa cum urmeaza:
a) permisele de conducere eliberate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE;
b) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE, daca titularii detin permis de conducere pentru categoria D;
c) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE, respectiv categoria DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria C1E, respectiv categoria D1E;
d) permisele de conducere eliberate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din categoria AM;
e) permisele de conducere eliberate pentru categoria A2 sunt valabile si pentru categoria A1;
f) permisele de conducere eliberate pentru categoriile A, B, C sau D sunt valabile pentru categoriile A1, A2, B1, C1, respectiv D1;
g) permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile pentru triciclurile cu motor avand o putere de peste 15kW, cu conditia ca detinatorii permiselor sa aiba varsta de 21 de ani impliniti
(3) Persoanele care poseda permis de conducere categoria B au dreptul de a conduce ansamblurile de vehicule prevazute la lit. f) pct. 3 din anexa nr. 1, in cazul in care ansamblul depaseste 3.500 kg, numai daca fac dovada ca au absolvit un curs de formare in cadrul unei unitati autorizate de pregatire a conducatorilor de vehicule.”
11. La articolul 41, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Daca un drum este prevazut cu o pista speciala destinata circulatiei bicicletelor, acestea vor fi conduse numai pe pista respectiva.”
12. Articolul 73 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
Art. 73. - Regulile privind circulatia pe drumurile publice a bicicletelor, vehiculelor cu tractiune animala, a conducatorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum si de animale se stabilesc prin regulament.”
13. La articolul 80, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
Art. 80. -
(1) Proprietarul, detinatorul mandatat sau conducatorul auto al carui autovehicul, remorca ori tramvai a fost avariat in alte imprejurari decat intr-un accident de circulatie este obligat sa se prezinte in 24 de ore de la constatare la unitatea de politie pe raza careia s-a produs evenimentul, pentru intocmirea documentelor de constatare.”
14. La articolul 101 alineatul (1), punctul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „8. nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor;”.
15. La articolul 133, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
Art. 133. -
(1) Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele politistilor rutieri sunt prevazute in anexa nr. 2.”
16. Articolul 137 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
Art. 137. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.”
17. Dupa articolul 137 se introduce o noua anexa, anexa nr. 1, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta lege, anexa existenta devenind anexa nr. 2.
18. In tot cuprinsul ordonantei de urgenta, sintagma „subcategorii de vehicule” se inlocuieste cu sintagma „categorii de vehicule”.
Art. II. - Categoriile si subcategoriile de vehicule pentru care au fost emise permise de conducere anterior datei de 19 ianuarie 2013 se echivaleaza cu categoriile de vehicule pentru care se elibereaza permise de conducere potrivit dispozitiilor art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, dupa cum urmeaza:
a) categoria A cu categoria A;
b) categoria B cu categoria B;
c) categoria BE cu categoria BE;
d) categoria C cu categoria C;
e) categoria CE cu categoria CE;
f) categoria D cu categoria D;
g) categoria DE cu categoria DE;
h) categoria Tb cu categoria Tb;
i) categoria Tv cu categoria Tv;
j) categoria Tr cu categoria Tr;
k) subcategoria A1 cu categoria A1;
l) subcategoria B1 cu categoria B1;
m) subcategoria C1 cu categoria C1;
n) subcategoria C1E cu categoria C1E;
o) subcategoria D1 cu categoria D1;
p) subcategoria D1E cu categoria D1E.
Art. III. - Permisele de conducere eliberate anterior datei de 19 ianuarie 2013 pentru categoriile de vehicule echivalente celor prevazute la art. 24 alin. (5) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, isi pastreaza valabilitatea administrativa pana la data expirarii mentionata in acestea.
Art. IV. - Prezenta lege intra in vigoare la data de 19 ianuarie 2013.
Art. V. - In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, Guvernul va adopta hotararea de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare, corespunzator modificarilor si completarilor aduse prin prezenta lege.
*
Prezenta lege transpune urmatoarele prevederi din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006:
— art. 4 alin (1)—(3) si alin. (4) lit. b)—k);
— art. 6 alin. (1), alin. (2) lit. a)—f) si alin. (3) lit. a);
— art. 7 alin. (1) lit. (e), alin. (2) si (3);
— art. 12;
— art. 13.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, VIOREL HREBENCIUC
PRESEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Bucuresti, 9 noiembrie 2012.
Nr. 203.

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/

CODUL RUTIER 2013: Permis de la 16 ani
Persoanele care au peste 16 ani şi care vor dori să conducă un moped sau un triciclu vor avea nevoie, începând cu 19 ianuarie 2013, de permis de conducere pentru categoria AM.Aceasta este una dintre reglementările aduse legii circulaţiei care a fost deja publicată în Monitorul Oficial. 

"La începutul acestei săptămâni a fost promulgată legea pentru modificarea şi completarea OUG 195 privind circulaţia pe drumurile publice. Aceste modificări transpun, practic, în legislaţia românească prevederile Directivei europene 126/2006 a Parlamentului European. Principalul scop al prevederilor Directivei este de a îmbunătăţi siguranţa rutieră şi facilitarea liberei circulaţii a persoanelor care îşi stabilesc reşedinţa într-un alt stat membru precum şi reducerea posibilităţii de eludare a normelor referitoare la examinarea medicală şi de asemenea armonizarea normelor referitoare la obţinerea permisului de conducere. Proiectul de lege asigură transpunerea şi aplicarea prevederilor prin reintroducerea mopedelor şi triciclurilor în categoria autovehiculelor, aspect ce conduce la obligativitatea permisului de conducere pentru aceste categorii. Şoferii vor avea nevoie să obţină permis de conducere pentru categoria AM. Cei care vor dori să conducă un moped va trebui să obţină un permis de conducere în urma unui examen constând într-o probă teoretică şi o probă practică în poligon. Pentru obţinerea permisului de conducere pentru mopede, vârsta minimă este de 16 ani", a declarat pentru AGERPRES Mihai Enache, şeful Serviciului de Relaţii Publice din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor. 
COD RUTIER: Permisul de conducere, indiferent de categorie, este bun pentru mopede

Totodată, şoferii care deţin deja un permis de conducere, indiferent de categorie, vor putea conduce mopedele.

De asemenea, potrivit reglementărilor, apar modificări în ceea ce priveşte prelungirea valabilităţii permiselor de conducere. Astfel, pentru categoriile destinate şoferilor profesionişti, perioada de valabilitate va fi de cinci ani, iar pentru şoferii amatori va fi de zece ani. Până acum, valabilitatea era de zece ani pentru toţi posesorii de permis de conducere.

Mihai Enache a precizat că o altă modificare o presupune trecerea de la subcategorii la categorii. Astfel, subcategoriile B1, C1, C1E, D1 şi D1E vor deveni categorii.

"Prelungirea perioadei de valabilitate pentru orice permis de conducere, din ianuarie 2013, se va face după efectuarea unei verificări medicale corespunzătoare categoriilor de permis de conducere deţinute", a spus Enache.

În acelaşi timp, noua lege a circulaţiei prevede ca cei care doresc să obţină permis de conducere pentru motociclete din categoria A, să aibă vârsta minimă de 24 de ani. În prezent, permisul de conducere pentru categoria A se poate obţine la 18 ani.

"Dacă un candidat are împlinită vârsta de 20 de ani şi o vechime de doi în conducerea unei motociclete din categoria A2, se va putea prezenta la examen", a precizat Mihai Enache.

Potrivit directorului adjunct al Direcţiei Rutiere, cms-şef Costin Tătuc, numai în primele zece luni ale anului, la nivel naţional, s-au înregistrat 589 de accidente grave de circulaţie produse din vina mopediştilor, ceea ce reprezintă 7,6% din totalul accidentelor.

"Este de remarcat faptul că există o scădere faţă de perioada similară a anului trecut de 5,7%, adică cu 34 mai puţine accidente produse din vina lor. Cauzele principale sunt: viteza şi în special viteza neadaptată care a produs 166 de accidente grave de circulaţie soldate cu 23 de persoane decedate şi 150 de răniţi grav, cauză care reprezintă 28,1% din ponderea totală. O altă cauză este neacordarea priorităţii vehiculelor, provocând 36 de accidente grave de circulaţie soldate cu zece morţi şi 27 de răniţi grav, adică 6,1% din totalul cauzelor generatoare de accidente grave. O a treia cauză este neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers care a generat 27 de accidente soldate cu cinci morţi şi 24 de răniţi grav, adică 4,6% din totalul cauzelor generatoare", a declarat pentru AGERPRES cms-şef Costin Tătuc.

El a mai spus că în 62 din cazuri, adică 10,5% din totalul accidentelor produse, cei care conduceau mopede se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice.

În ceea ce priveşte cauzele generatoare, tentaţia vitezei rămâne foarte mare la mopedişti care "nu realizează că viteza le amplifică greşelile, sporind exponenţial riscul de accident".

"Neacordarea priorităţii de trecere se datorează tentaţiei dăunătoare a mopediştilor de a se "strecura în trafic", mizând pe dimensiunile mici, demarajul bun al scuterelor, pe motiv că "au timp ori au loc să treacă". Conducerea imprudentă are la bază lipsa de pregătire teoretică şi practică, simplul simţ al echilibrului deprins la mersul pe bicicletă fiind insuficient pentru a conduce în siguranţă un moped. Mopedul este o jucărie extrem de periculoasă pentru că demarează rapid şi poate atinge uşor viteze apreciabile, ceea ce îl face destul de greu de controlat. Poliţia rutieră susţine necesitatea introducerii deţinerii permisului de conducere pentru a conduce asemenea vehicule pe drumul public pentru că prin această modalitate cei în cauză pot fi responsabilizaţi şi mult mai bine instruiţi", a completat Tătuc.

0 comments:

Post a Comment